Lokalizacja
        
Kontakt z nami
Dział Sprzedaży Chlorku Wapnia:

E-mail: 
office@metrochem.com.pl

Specjalista ds. sprzedaży :

E-mail: 
office@metrochem.com.pl

Handlowiec:

E-mail: 
office@metrochem.com.pl

Specjalista do spraw logistyki:
Halina Noszczyńska
Telefon: 
E-mail: 
h.noszczynska@metrochem.com.pl